10 แหล่งท่องเที่ยว โคราช

10 แหล่งท่องเที่ยว โคราช ทีมีความหลากหลายมากมาย
  1. Phimai Historical Park: แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นโบราณสถานแห่งชาติและได้รับการเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของภาคเหนือของไทย
  2. Khao Yai National Park: แหล่งที่มีธรรมชาติที่สวยงามและมีสัตว์ป่าคุ้มครองอยู่ และมีน้ำตกสวยงาม
  3. Wat Phra Narai Maharat: วัดที่มีศิลปะประกอบด้วยศิลปะของภาคเหนือ มีความสำคัญในด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
  4. หมู่บ้านผ้าไหมปากทองชัย: เป็นหมู่บ้านที่มีการผลิตผ้าไหมของโคราช และสามารถเข้าชมกระบวนการผลิตผ้าไหม
  1. พิพิธภัณฑ์ประวัติภูมิภาค: เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของภูมิภาคโคราช
  2. Wat Sala Loi: วัดที่มีพระพุทธรูปที่ใหญ่และให้มุมมองที่สวยงามของภูมิภาคโคราช
  3. Wat Nong Wang: วัดที่มีพระประติมากรรม พระเจดีย์และพื้นที่ใหญ่แห่งเปิด
  4. Wang Nam Khieo Hot Spring: แหล่งน้ำร้อนธรรมชาติที่มีปริมาณน้ำร้อนมาก และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดพิเศษ
  5. สวนสัตว์โคราช: เป็นสวนสัตว์ที่มีหลากหลายสัตว์เช่น ช้าง เสือ และสัตว์ปีก
  1. ตลาดกลางคืนของโคราช: ตลาดกลางคืนที่มีชีวิตชีวา และมีหลากหลายสินค้า เช่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ ของฝาก และอาหารท้องถิ่น
10 แหล่งท่องเที่ยว โคราช
10 แหล่งท่องเที่ยว โคราช

X