10 แหล่งท่องเที่ยว โคราช

10 place have to visited korat
10 แหล่งท่องเที่ยว โคราช ทีมีความหลากหลายมากมาย
 1. Phimai Historical Park: แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นโบราณสถานแห่งชาติและได้รับการเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของภาคเหนือของไทย
 2. Khao Yai National Park: แหล่งที่มีธรรมชาติที่สวยงามและมีสัตว์ป่าคุ้มครองอยู่ และมีน้ำตกสวยงาม
 3. Wat Phra Narai Maharat: วัดที่มีศิลปะประกอบด้วยศิลปะของภาคเหนือ มีความสำคัญในด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
 4. หมู่บ้านผ้าไหมปากทองชัย: เป็นหมู่บ้านที่มีการผลิตผ้าไหมของโคราช และสามารถเข้าชมกระบวนการผลิตผ้าไหม
 1. พิพิธภัณฑ์ประวัติภูมิภาค: เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของภูมิภาคโคราช
 2. Wat Sala Loi: วัดที่มีพระพุทธรูปที่ใหญ่และให้มุมมองที่สวยงามของภูมิภาคโคราช
 3. Wat Nong Wang: วัดที่มีพระประติมากรรม พระเจดีย์และพื้นที่ใหญ่แห่งเปิด
 4. Wang Nam Khieo Hot Spring: แหล่งน้ำร้อนธรรมชาติที่มีปริมาณน้ำร้อนมาก และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดพิเศษ
 5. สวนสัตว์โคราช: เป็นสวนสัตว์ที่มีหลากหลายสัตว์เช่น ช้าง เสือ และสัตว์ปีก
 1. ตลาดกลางคืนของโคราช: ตลาดกลางคืนที่มีชีวิตชีวา และมีหลากหลายสินค้า เช่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ ของฝาก และอาหารท้องถิ่น
10 แหล่งท่องเที่ยว โคราช
10 แหล่งท่องเที่ยว โคราช

โคราชเป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีชื่อเต็มว่า “นครราชสีมา” โคราชเป็นจังหวัดที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดพระยานิกูลราชวรมหาวิหาร (วัดพระใหญ่) ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนครราชสีมา

เมืองนครราชสีมามีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานถึง 600 ปี ในอดีตเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรชัยภูมิ และเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา วัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โคราชมีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม เช่น แม่น้ำมูล, น้ำตกซีกง, น้ำตกเจ้าปลุก, น้ำตกหมูแดง เป็นต้น และยังมีที่ท่องเที่ยวสำคัญอีกมากมาย เช่น พิพิธภัณฑ์และวัดที่มีความสำคัญประวัติศาสตร์ เช่น วัดพระยานิกูลราชวรมหาวิหาร (วัดพระใหญ่) และวัดศรีมหาโพธิสัตว์ เป็นต้น

นอกจากนี้ โคราชยังเป็นศูนย์กลางทางการค้าและธุรกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสถานประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิเช่น อุตสาหกรรมเครื่องมือและยานพาหนะ อุตสาหกรรมอาหารและสิ่งทอ อุตสาหกรรมพลังงาน และอื่นๆ

โคราชเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และกิจกรรมที่น่าสนใจตลอดปี อาทิเช่น เทศกาลผ้าบังตอง การแข่งขันลุ้นข้าว และเทศกาลอื่นๆ ที่จะให้คุณสัมผัสวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชาวโคราชได้อย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้ โคราชยังมีร้านอาหารอร่อยและสถานที่ช้อปปิ้งที่น่าสนใจ เช่น เมืองโบราณหัวโปก แหล่งช้อปปิ้งโบราณ และอีกมากมาย

โคราชเป็นจังหวัดที่น่าสนใจที่คุณสามารถสำรวจและสนุกได้กับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ธรรมชาติ และวิถีชีวิตของชาวโคราช

โคราชมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่น่าสนใจ นี่คือบางสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณอาจสนใจเมื่อมาเยือนโคราช:

 1. วัดพระยานิกูลราชวรมหาวิหาร (วัดพระใหญ่): เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนครราชสีมาและเป็นวัดที่สำคัญมากในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย มีอายุกว่า 600 ปีแล้ว ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมที่งดงามและพระบรมธาตุที่สำคัญ
 2. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติธารโมกข์: พิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีแสดงภาพยนตร์ และนิทรรศการที่น่าสนใจเกี่ยวกับธรรมชาติและสัตว์ป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 3. พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งสุราษฎร์ธานี: พิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับหุ่นขี้ผึ้งและผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้ง คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตน้ำผึ้งและสัมผัสหลากหลายผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งที่นี่
 4. นิทรรศการหมอนทองจังหวัดนครราชสีมา: หากคุณสนใจในศิลปะและงานฝีมือจากท้องถิ่น คุณสามารถไปเยี่ยมชมนิทรรศการหมอนทองเพื่อเห็นการผลิตหมอนทองและผลงานฝีมือที่สวยงามของชาวโคราช
 5. โบราณสถานเมืองหัวโปก: เป็นโบราณสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เชื่อกันว่าเป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่น่าสนใจ คุณสามารถสำรวจเกาะหินลวดลายที่เห็นได้ในช่วงเช้าและสัมผัสกับอายุสมัยในอดีต

นอกจากนี้ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น วัดศรีมหาโพธิสัตว์ สวนสาธารณะเมืองโบราณ เทศกาลแห่เทียนทอง และอื่นๆ ที่คุณสามารถสำรวจได้เมื่อเยือนโคราช แนะนำให้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากที่ท่องเที่ยวหรือศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในโคราช

Korat, or Nakhon Ratchasima, offers several interesting travel destinations. Here are some popular places to visit in Korat:

 1. Khao Yai National Park: Located just outside Korat, Khao Yai National Park is a UNESCO World Heritage site and one of Thailand’s most famous national parks. It is known for its lush forests, diverse wildlife, and beautiful waterfalls. Visitors can enjoy hiking, wildlife spotting, and exploring the park’s scenic landscapes.
 2. Prasat Hin Phimai: This ancient Khmer temple complex is located in the town of Phimai, about an hour’s drive from Korat. Prasat Hin Phimai is considered one of the most important and well-preserved Khmer temples in Thailand. It features impressive architecture and intricate stone carvings, offering a glimpse into the region’s rich history.
 3. Thao Suranari Monument: Located in the heart of Korat city, the Thao Suranari Monument is a prominent landmark and a tribute to Khun Ying Mo, a local heroine who helped defend the city against invading forces. The monument is beautifully crafted and surrounded by a park, making it a popular spot for locals and tourists alike.
 4. Korat Zoo: If you’re interested in wildlife, a visit to Korat Zoo is recommended. The zoo houses a wide variety of animals, including elephants, giraffes, tigers, and many more. It offers an opportunity to observe and learn about various species in a well-maintained environment.
 5. The Mall Korat: If you enjoy shopping and entertainment, The Mall Korat is a modern shopping complex that offers a range of shops, restaurants, and entertainment facilities. It’s a popular place for locals to hang out and is a great option for those looking to indulge in retail therapy or enjoy a meal.

These are just a few examples of the many travel destinations in Korat. The province also has a rich cultural heritage, delicious local cuisine, and vibrant markets worth exploring. When visiting Korat, it’s recommended to check local tourism resources or seek recommendations to discover more hidden gems and unique experiences in the area.

X